BAKUMATSU GIJINDEN ROMAN Episode 07  | BAKUMATSU GIJINDEN ROMAN Episode 09

BAKUMATSU GIJINDEN ROMAN Episode 08's Mirror